De knowhow, de mensen en het gereedschap

Hersens én spierballen

Gebr. Haarsma Sloopwerken denken met u mee. Wij hebben de knowhow, de mensen en het gereedschap. Deel uw klus dus met ons. Aan de James Wattstraat in Leeuwarden ontmoet u hersens en spierballen. Hersens om uw wensen, vergunningen en planningen te realiseren. Spierballen om elk project binnen de planning voor elkaar te krijgen. Sterk werk is leuk.

Drie bedrijven, één doel!

Met het bundelen van 3 ijzersterke bedrijven, profiteren onze klanten van een totaal aan vakmanschap. Om een onderneming of een woonstede te laten groeien, moet er wel eens iets aan gebouwen gebeuren. Even de harde hamer erin, want vakkundig en efficiënt slopen levert het solide fundament voor gezonde nieuw- of herbouw. Milieuveilig slopen, verantwoord afvoeren en slim recyclen van puin en gevaarlijke stoffen als asbest, dat is vakmanschap. Dat mag u gerust aan ons overlaten.

Sloopwerken

Als er iets wordt onderschat dan is het wel sloopwerk. Of het nu gaat om een woning, een fabriek of een gehele wijk; slopen is precisiewerk waar veel denkwerk en voorbereidingstijd aan vooraf gaat. Haarsma beschikt over jarenlange expertise in duurzaam, veilig en klantvriendelijk slopen.

Lees meer…

Asbestsanering

Asbest is levensgevaarlijk en hier is geen woord van overdreven. Zolang het ligt waar het ligt, is er niets aan de hand. Ga je breken, slopen of verbouwen dan moet je het verwijderen van asbest overlaten aan een deskundig-professionele partij. Wij dragen hier zorg voor.

Lees meer…

Puinrecycling

Duurzaamheid en efficiency behoren tot onze kernwaarden. Wat we slopen, voeren we af en recyclen waar mogelijk. Afvalstoffen scheiden we zonder het milieu te belasten en sloop- en bouwpuin verwerken we onder meer tot gecertificeerd granulaatproduct voor de wegenbouw.

Lees meer…

Asbest verwijderen

Wat als je het zelf doet?

Het verwijderen van asbest moet je overlaten aan een erkende partij die hierin is gespecialiseerd. Dit zeggen we niet omdat Haarsma één van die professionele partijen is. Dit zeggen we om te waarschuwen. Zonder nauwgezette kennis en zonder de juiste bescherming mag je nooit in aanraking komen met asbest. Het inademen van de microscopisch kleine asbestvezels kan kanker veroorzaken.

De kans dat je met asbest wordt geconfronteerd tijdens renovatie-/ verbouwings-/ sloopwerkzaamheden is groot. Van 1945 tot en met de jaren ’80 werd asbest veelvuldig in woningen, gebouwen, vloerbedekkingen en installaties verwerkt.

Neem geen enkel risico en laat het verwijderen van asbest over aan de vakbekwame en gecertificeerde specialisten.

Lees meer…

Gebr. Haarsma Sloopwerken

Vakkundig in sloopwerken

Slopen en asbestsanering

Asbest in openlucht situatie

Als er sprake is van asbest in openluchtsituatie zetten we het gebied af met waarschuwingsborden, afzetlinten en eventueel met afsluitbaar hekwerk. Deze voorkomen dat onbevoegden het terrein betreden. Alleen asbestsaneerders en toezichthoudende instanties hebben toegang.

Tijdens het verwijderen van asbest zullen er bronemissie beperkende maatregelen worden getroffen, zodat wordt voorkomen dat asbest zich verspreidt naar mens en milieu.

Na het saneren wordt het asbesthoudend afval dubbel- en luchtdicht verpakt en na afloop worden afgevoerd naar erkend verwerker. Een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium voert een visuele inspectie uit conform NEN2990. Pas als deze akkoord is, wordt het gebied weer vrijgegeven.

Asbest in een binnensituatie

Bevindt het asbest in een binnensituatie dan wordt – afhankelijk van de risicoclassificatie – de ruimte in onderdruk gezet. Dit wordt een containment genoemd. Onderdrukmachines filteren de lucht en voorkomen dat de omgeving niet wordt blootgesteld aan eventueel vrijgekomen asbestvezels. Het gehele proces van onderdruk wordt continu gemonitord met een onderdrukregistratie. Zodat wordt gewaarborgd dat er geen vezels buiten het containment vrijkomen.

Tijdens de verwijdering zullen er bronemissie beperkende maatregelen worden getroffen en na verwijdering zal het asbest dubbel,- en luchtdicht worden verpakt en het containment worden uitgesluist. Vervolgens zal net als bij een buitensanering een onafhankelijk, geacrediteerd laboratorium worden ingeschakeld. Hierbij zal een visuele inspectie in het containment worden uitgevoerd en tevens zal er een luchtmeting worden uitgevoerd. Nadat deze akkoord zijn bevonden zal de ruimte worden vrijgegeven en is deze weer toegankelijk voor derden.

Wij ontfermen ons over het gehele traject. Wij werken uitsluitend met vakkundige en gekwalificeerd specialisten bestaande uit ‘Deskundig Toezichthouders Asbestsloop (DTA)’ en ‘Deskundig Asbestverwijderaars ((DAV-1 en DAV-2)’. Behalve saneren van asbest maken wij ook asbest-inventarisatierapporten op en dienen wij voor onze opdrachtgevers omgevingsvergunningen/ sloopmeldingen ten behoeve van saneringswerkzaamheden bij de desbetreffende gemeente in.

Jarenlange expertise

Als er iets wordt onderschat dan is het wel sloopwerk. Of het nu gaat om een woning, een fabriek of een gehele wijk; slopen is precisiewerk waar veel denkwerk en voorbereidingstijd aan vooraf gaat. Iedere fase van het sloopproject wordt tegen het licht gehouden om verrassingen te voorkomen. Denk hierbij o.a. aan: veiligheid, risico’s, vergunningen, materiaalinventarisatie en afvoerroutes.

Haarsma Sloopwerken beschikt over een jarenlange expertise in duurzaam, veilig en klantvriendelijk slopen. Wij zijn gevestigd in Leeuwarden en hebben ruime ervaring in het slopen van huizen, boerderijen, scholen en volledige wijken. Ons werkgebied strekt zich uit van de noordelijke provincies: Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland tot en met de rest van Nederland waar wij sloop- en renovatiewerkzaamheden uitvoeren. De volgende punten behoren tot onze kerndoelen:

Duurzaam

Selectief slopen, puin verwerken voor hergebruik en resterende stromen richting erkende verwerkers.

Veilig

Wij beschikken over vakkundige specialisten en maken gebruik van modern materieel.

Klantvriendelijkheid & servicegericht

Wij voeren de werkzaamheden volledig naar wens van en in samenspraak met de opdrachtgever uit.