Asbestsanering

ASBEST

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

Vanwege de toxische samenstellingen en kankerverwekkende eigenschappen moet asbest met de grootste zorgvuldigheid worden aangepakt. Onverschilligheid of verkeerde zuinigheid brengt niet alleen jou maar ook anderen in gevaar. Het her- en onderkennen van de gevaren van asbest is de eerste stap. Het laten saneren door een erkende, professionele partij zoals Haarsma, de tweede.

Haarsma is al decennia lang een autoriteit in het verwijderen van asbest. Huizen, kantoren, fabrieken en gehele woonwijken worden sinds jaar en dag volledig door ons gestript. Opdrachtgevers als wooncoöperaties vertrouwen ons hun meest kostbare bezit toe; de gezondheid van de huurders.

Wij voelen ons verantwoordelijk en waken over zowel de gezondheid van personen in de particuliere sector als de gezondheid van medewerkers in het bedrijfsleven. Periodiek volgen onze specialisten trainingen en bijscholingstrajecten. Dit zorgt dat wij altijd kennis hebben van de nieuwste, innovatieve saneringsontwikkelingen; ongeacht of het asbest zich in een open – of in een gesloten ruimte bevindt.

Asbest

Asbest in de open ruimte

Als er sprake is van asbest in de open ruimte dan sluiten we het werkgebied hermetisch af. Alleen asbestsaneerders en toezichthoudende instanties hebben toegang. Waarschuwingsborden, afzetlinten en eventueel een afsluitbaar hekwerk voorkomen dat onbevoegden het terrein betreden. Een mobiele decontaminatie-unit behoort bij buitensanering tot de standaard inventarisatie.

Tijdens het saneren wordt het asbesthoudend afval dubbel- en luchtdicht verpakt en afgevoerd naar erkend verwerker. Zit de sanering erop dan wordt het werkgebied gereinigd. Een onafhankelijk, geaccrediteerde laboratoria voert hierop een visuele inspectie uit (conform NEN2990). Pas als deze akkoord is, wordt het gebied weer vrijgegeven.

Wij ontfermen ons over het gehele traject. Wij werken uitsluitend met vakkundige en gekwalificeerd specialisten bestaande uit ‘Deskundig Toezichthouders Asbestsloop (DTA)’ en ‘Deskundig Asbestverwijderaars ((DAV-1 en DAV-2)’. Behalve saneren van asbest maken wij ook asbest-inventarisatierapporten op en dienen wij voor onze opdrachtgevers omgevingsvergunningen/ meldingen ten behoeve van saneringswerkzaamheden bij de desbetreffende gemeente in.

Asbest in een gesloten ruimte

Bevindt het asbest zich in een gesloten ruimte dan wordt – afhankelijk van de risicoclassificatie – de ruimte in onderdruk gezet. Onderdrukmachines filteren de lucht en voorkomen dat de omgeving niet wordt blootgesteld aan eventueel vrijgekomen asbestvezels.

Het gehele proces van onderdruk wordt continu gemonitord. Gebr. Haarsma Sloopwerken maakt hierbij gebruik van de diensten van een vertrouwde gecertificeerde partij. Nadien wordt het asbest/ asbesthoudend afval vervoerd naar een erkende asbestverwerker.

Net als bij buitensanering ziet ook nu weer een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium toe op de eindcontrole. Na akkoord wordt de ruimte vrijgegeven en toegankelijk gesteld voor derden.